U bent hier: Home » Nieuws » Wijziging Wabo per 1 februari 2013
banner-big-1.png

Wijziging Wabo per 1 februari 2013

Op 1 februari 2013 is nog een wijziging van de Wabo in werking getreden. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van de Wijzigingswet bodembescherming (dossier 33 150 op www.overheid.nl).

Het betreft een aanvulling van artikel 6.2c Wabo waarin de koppeling tussen bouwvergunningen en bodemverontreiniging in is geregeld. Dit artikel bepaalt dat een omgevingsvergunning voor bouwen later in werking treedt in geval van een bodemverontreiniging. De aanvullingen betreffen.
• Een redactionele verbetering (het gaat alleen om gevallen van bodemverontreiniging ontstaan voor 1987) die volgt uit een uitspraak van de ABRvS.
• Een inhoudelijke aanpassing: in tegenstelling tot de oude regeling, kan met de nieuwe regeling met de bouw worden gestart wanneer de bodemsanering nog niet is afgerond. Dat is vooral van belang bij grondwatersaneringen.

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing