U bent hier: Home » FAQ » Wat valt onder het begrip ‘bebouwde kom’ in het Bor?
banner-big-1.png

Wat valt onder het begrip ‘bebouwde kom’ in het Bor?

Wat wordt bedoeld met het begrip ‘bebouwde kom’ in artikel 4, lid 1 onder a van bijlage II bij het Bor?
Bij de interpretatie van dit begrip moet de gemeente zelf bepalen wat zij onder bebouwde kom verstaat.
Het is raadzaam om dit in de vorm van beleidsregels te doen. Daarbij kunnen definities uit andere wetten worden gebruikt.

Jurisprudentie
Volgens vaste jurisprudentie van de Raad van State wordt de grens van de bebouwde kom bepaald door de feitelijke situatie en de aard van de omgeving (zie uitspraak onderaan dit bericht)
Van belang is waar de bebouwing feitelijk (nagenoeg) ophoudt.
In het kader van de ruimtelijke ordening hoeft u geen doorslaggevende betekenis toe te kennen aan de verkeerstechnische regeling uit de Wegenverkeerswet.
Voorbeeld
Ook kunnen gebieden expliciet benoemd worden, zoals dat ook op grond van artikel 1.3 MBV wordt gedaan via verwijzing naar een kaart:
Bijvoorbeeld: bebouwde kom/buitengebied:
Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt onderscheid gemaakt tussen het gebied binnen de bebouwde kom en het gebied buiten de bebouwde kom. Voor het bepalen van dit onderscheid, gelden de gebieden zoals aangegeven op de kaarten [nummer] tot en met [nummer] van het bestemmingsplan ‘[naam]’ van [datum].

Uitspraak
• LJN BQ5896 Voerendaal (RvS, 25 mei 2011)

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing