U bent hier: Home » FAQ » Wat is een omgevingsvergunning?
banner-big-1.png

Wat is een omgevingsvergunning?

Waar voorheen voor één project nog verschillende vergunningen en toestemmingen bij soms diverse overheden moesten worden aangevraagd, kan een initiatiefnemer door de Wabo volstaan met één vergunning voor zijn hele project.
De omgevingsvergunning integreert en vervangt de 25 meest voorkomende vergunningen en toestemmingen uit het Nederlandse omgevingsrecht. Denk hierbij aan de bouwvergunning, sloopvergunning, monumentenvergunning, milieuvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning.

De procedure voor de omgevingsvergunning komt daarmee in de plaats van veel van de vergunningprocedures die tot nu toe gebruikelijk waren. Naast een procedurele afstemming, vindt ook een inhoudelijke afstemming en beoordeling plaats van de activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt. Dat vergt voor zowel de overheid, als voor u als initiatiefnemer wellicht een andere aanpak dan u tot nu toe gewend was. Nieuw is bijvoorbeeld dat u als initiatiefnemer, veel meer dan voorheen het geval was, de regie kan voeren.
U bepaalt namelijk zelf voor welke (deel)activiteit u wanneer een omgevingsvergunning aanvraagt bij de overheid. Hierop geldt maar één uitzondering: alleen als de activiteiten die u wilt ondernemen dusdanig met elkaar zijn verweven dat ze fysiek niet zijn te scheiden moet u één omgevingsvergunning voor alle activiteiten aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan het slopen van een monument.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing