U bent hier: Home » FAQ » Wanneer treedt een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan in werking ?
banner-big-1.png

Wanneer treedt een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan in werking ?

Wanneer treedt een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan in werking ?
Het antwoord op deze vraag is te vinden in artikel 6.1 lid 1 en lid 2 Wabo. Hoofdregel is dat een omgevingsvergunning in werking treedt één dag na de bekendmaking ervan (artikel 6.1 lid 1 Wabo).

Echter, in lid 2 van artikel 6.1 worden op deze hoofdregel een tweetal uitzonderingen genoemd. Een van die uitzondering is het geval wanneer een omgevingsvergunning wordt voorbereid met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking, nadat de beroepstermijn van 6 weken (artikel 6:7 Awb) is verstreken.

Een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan wordt voorbereid met afdeling 3.4 Awb. Zodoende treedt de omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan pas in werking 6 weken nadat de omgevingsvergunning bekend is gemaakt. In de periode tussen bekendmaking en het aflopen van de beroepstermijn is het niet toegestaan om te starten met de (bouw)werkzaamheden die afwijken van het bestemmingsplan. Een initiatiefnemer die toch start, doet dat in die gevallen geheel voor eigen risico!

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing