U bent hier: Home » FAQ » Wanneer moet het vooroverleg voor een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan hebben plaatsgevonden?
banner-big-1.png

Wanneer moet het vooroverleg voor een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan hebben plaatsgevonden?

Het ‘vooroverleg’ vindt plaats ná indienen van de aanvraag maar voor het ter inzage leggen van het ontwerp van de omgevingsvergunning.
Dit volgt uit artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) die artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) van overeenkomstige toepassing verklaart op de procedure voor een omgevingsvergunning voor afwijken. De procedure voor een omgevingsvergunning vangt aan na ontvangst van de aanvraag (artikel 3.1 Wabo). Het vooroverleg vindt plaats vóór het ter inzage leggen van het ontwerp van de omgevingsvergunning. Dat volgt uit artikel 6.18 Bor en 3.1.1 Bro die immers spreken over de voorbereiding van de omgevingsvergunning.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing