U bent hier: Home » FAQ » Wanneer is het Ministerie van EL&I bevoegd gezag?
banner-big-1.png

Wanneer is het Ministerie van EL&I bevoegd gezag?

De minister van EL&I is vanaf inwerkingtreding van de Wabo het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning voor een bepaalde categorie mijnbouwinrichtingen. EL&I is dus ook bevoegd gezag voor bijvoorbeeld BRIKS-activiteiten die voor invoering van de Wabo door gemeenten werden verleend.

Onder de Wabo geldt ‘eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag’. De bestaande inrichting in hoofdzaak mijnbouw heeft al een omgevingsvergunning onder bevoegd gezag van EL&I. Vervolgaanvragen om een omgevingsvergunning (o.a. BRIKS) vallen hiermee ook onder de bevoegdheid van EL&I (artikel 2.4, vijfde lid, van de Wabo). Bijvoorbeeld het bouwen van een putkelder of het handelen in strijd met het bestemmingsplan. Pas als het project geen mijnbouwinrichting meer is, is EL&I geen bevoegd gezag meer.

Daarnaast is EL&I bevoegd gezag voor de melding in het kader van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (Barmm) voor tijdelijke werkzaamheden (bijvoorbeeld een (exploratie)boring of onderhoud aan installaties). Meldingen in het kader van het Barmm vallen niet onder de Wabo. Voor de tijdelijke werkzaamheden(zoals booractiviteiten, eventuele hulpconstructies en bouwplaatsinrichtingen) is, op grond van artikel 2.5 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor), geen omgevingsvergunning vereist.

Een putkelder, verdiept gelegen waterbak of bijvoorbeeld een permanent aanwezig blijvende paalfundatie voor de boortoren zijn daarentegen wel vergunningplichtig.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing