U bent hier: Home » Nieuws » Vragen en antwoorden over nieuwe Omgevingswet
banner-big-1.png

Vragen en antwoorden over nieuwe Omgevingswet

Vragen en antwoorden over nieuwe Omgevingswet

Op de website van Eenvoudig Beter zijn een aantal vragen beantwoord over de nieuwe OmgevingsWet. Het gaat om de volgende vragen:

 • Waarom is gekozen voor het maken van één Omgevingswet?
 • Er wordt gesproken over een integrale wet, wat wordt daar precies mee bedoeld?
 • Richt de Omgevingswet zich alleen op nieuwe ontwikkelingen of ook op beheer?
 • Wanneer treedt de Omgevingswet in werking?
 • Wat is het verschil tussen normen en toetsingskaders?
 • Hoe verhoudt de ontwikkeling van de Regionale Uitvoeringsdiensten zich tot de vernieuwing van het omgevingsrecht?
 • Hoe wordt tijdelijk bestemmen (beter) mogelijk gemaakt met de nieuwe Omgevingswet?
 • Hoe draagt de Omgevingswet bij aan een duurzamer leefomgeving?
 • Wie bepaalt en betaalt de positieve evenredigheid?
 • Wat is de relatie tussen de ontwikkel- en beheercyclus en handhaving?
 • Welk bevoegd gezag is verantwoordelijk voor omgevingsverordening en omgevingsvergunning?
 • Is de verschuiving van de zeggenschap van de decentrale wetgever naar het decentrale bestuur beoogd?
 • Hoe worden erfgoed en andere waarden beschermd?
 • Is het mogelijk om bij de inzet van integrale instrumenten maatwerk te leveren zonder terug te vallen op een sectorale aanpak?
 • Hoe zijn de reacties van de internetconsultatie verwerkt?
 • Wat is het verschil tussen de nieuwe omgevingsvisie en de bestaande structuurvisie?
 • Welke bestuursorganen maken verplicht een omgevingsvisie? Mogen andere bestuursorganen vrijwillig een omgevingsvisie maken?
 • Wat is de meerwaarde van één omgevingsverordening ten opzichte van www.ruimtelijkeplannen.nl?
 • Wat is het verschil tussen de omgevingsverordening en het bestemmingsplan?
 • Wat is het verschil tussen de omgevingsvisie, omgevingsverordening, het projectbesluit en omgevingsvergunning?
 • Kun je in de omgevingsvergunning afwijken van de omgevingsverordening?
 • Hoe ziet het proces van de uitrol van de Omgevingswet er uit? Hoe wordt het overgangsrecht geregeld?

Lees hier de antwoorden

Bron: Rijksoverheid

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing