U bent hier: Home » Nieuws » VNG en IPO bezorgd over Omgevingswet
banner-big-1.png

VNG en IPO bezorgd over Omgevingswet

VNG en IPO bezorgd over Omgevingswet
De VNG en het Inter Provinciaal Overleg (IPO) hebben hun bezorgdheid geuit aan minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) over de Omgevingswet. Zij willen meepraten over de hoofdlijnen en concrete wetteksten en zijn bezorgd over het tempo van de voorbereiding.

Dat schrijven zij aan de minister. Die kondigde voor de zomer een nieuwe Omgevingswet aan. Deze wet is een bundeling van vele verschillende wetten, Amvb’s en ministeriĆ«le regelingen over de leefomgeving.

Steun
Deze wet kan een eind maken aan de complexe en ingewikkelde regelgeving en de dure, knellende en weinig flexibele uitvoeringspraktijk bij de gemeenten en provincies. VNG en IPO steunen daarom de Omgevingswet.

Herzieningstraject
Beide organisaties willen wel volledig worden meegenomen in het herzieningstraject en meer dan voldoende tijd krijgen voor een goede achterbanconsultatie en inspraak. Dan gaat het niet alleen om de hoofdlijnen van de Omgevingswet, maar zeker ook om de juridische vertaling in concrete wetteksten.

Bron: VNG

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing