U bent hier: Home » Nieuws » Verschenen op 15 december 2011: Cultureel erfgoed en ruimte in de serie Ruimtelijk Relevant
banner-big-1.png

Verschenen op 15 december 2011: Cultureel erfgoed en ruimte in de serie Ruimtelijk Relevant

    Ruimtelijk Relevant deel 5: Cultureel erfgoed en ruimte

Op 15 december is het vijfde deel van de serie Ruimtelijk Relevant verschenen: Cultureel erfgoed en ruimte: Gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg in de ruimtelijke ordening door mr. J. Poelstra, ir. A.E. de Graaf en ir. R.J.M.M. Schram 

De focus binnen het cultureel erfgoed verschuift van object- naar gebiedsgerichte zorg. Uitgangspunt van het Rijksbeleid hierbij is de zorg voor de bescherming van het cultureel erfgoed te koppelen aan ruimtelijke opgaven en ontwikkelingen.

Om deze gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg wettelijk te borgen, kiest het Rijk ervoor om de zorg voor erfgoed, behalve in de (objectgerichte) monumentenwetgeving, ook in het ruimtelijke ordeningsstelsel te verankeren. Dit leidt tot concrete aanpassingen van wet- en regelgeving, met name de aanpassing van het Besluit ruimtelijke ordening per 1 januari 2012, maar ook tot andere toepassing van de bestaande instrumenten.

In dit boek, het vijfde deel in de serie Ruimtelijk Relevant, staat de relatie tussen cultureel erfgoed en de ruimtelijke ordening centraal. Het gaat in op relevante beleidskaders en wet- en regelgeving en de aanpassingen ten behoeve van de moderne erfgoedzorg. Verder wordt antwoord gegeven op de vraag, hoe het beschikbare instrumentarium in deze nieuwe context toegepast kan worden.

De uitgave Cultureel erfgoed en ruimte (200 pag.) kost € 39 (inclusief 6% btw). Bij een abonnement op de serie betaalt u slechts € 31,20 (20% korting). ISBN: 978-94-91073-29-3.

Bestel

Berghauser Pont Academy geeft tevens een eendaagse cursus op het gebied van cultureel erfgoed. Meer informatie.

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing