U bent hier: Home » Jurisprudentie » Vergunningvrij bouwen » Vergunningvrij bouwen Uitspraak Oss
banner-big-1.png

Vergunningvrij bouwen Uitspraak Oss

De voorzieningenrechter stelt tevens vast dat het bouwwerk niet in strijd is met het bestemmingsplan, zodat het bouwen ervan niet mede een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo behelst. De in het bestemmingsplan neergelegde mogelijkheid tot het stellen van nadere eisen speelt bij die vaststelling geen rol. Het bouwen is onder de vigeur van de Wabo dus vergunningvrij.

Bekijk hier de pdf:

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing