U bent hier: Home » Jurisprudentie » Verbouwing kantoor – restaurant omgevingsvergunningsplichtig
banner-big-1.png

Verbouwing kantoor – restaurant omgevingsvergunningsplichtig

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter moeten de hiervoor beschreven verbouwactiviteiten [ombouwen kantoor in wokrestaurant, red.] worden aangemerkt als bouwen van een bouwwerk. Voor zover al geoordeeld zou moeten worden dat dit bouwen voldoet aan de voorwaarden van artikel 3, aanhef en onder 8, van bijlage II van het Bor, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake van omgevingsvergunningvrij bouwen. Er is immers sprake van bouwen ten behoeve van een activiteit die in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Daarmee is naar het oordeel van de voorzieningenrechter de uitzondering van artikel 5, tweede lid, van bijlage II van het Bor aan de orde, die maakt dat voor het bouwen als bedoeld in artikel 3, aanhef en onder 8, van bijlage II van het Bor toch een omgevingsvergunning voor bouwen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en sub a, van de Wabo benodigd is. Verweerder heeft daarom het bestreden besluit tot afwijzing van het handhavingsverzoek in ieder geval eveneens ten onrechte gebaseerd op het standpunt dat voor de verbouw van de kantoorruimte tot wokrestaurant geen omgevingsvergunning voor bouwen benodigd was.

Bekijk hier de pdf:

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing