U bent hier: Home » Nieuws » Uitwerking Omgevingswet
banner-big-1.png

Uitwerking Omgevingswet

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) ingestemd met de nadere uitwerking van de Omgevingswet. Vijftien bestaande wetten (bijvoorbeeld de Waterwet, de Crisis- en herstelwet, de Wet ruimtelijke ordening) worden geheel geïntegreerd in de Omgevingswet. Van ongeveer 25 andere wetten gaan de onderdelen over omgevingsrecht naar de Omgevingswet. Twee wetten (Wet ammoniak en veehouderij en Wet geurhinder en veehouderij) worden volledig ingetrokken, omdat de verantwoordelijkheid voor dit beleid verschuift naar provincies en gemeenten.

Minder regels
Tientallen rechtsfiguren op het gebied van omgevingsrecht vervallen. Er blijven er 6 over: de omgevingsvisie, het programma, de algemene regels voor activiteiten in de leefomgeving, de omgevingsverordening, de omgevingsvergunning en het projectbesluit.

Stelselherziening
De bestaande wet- en regelgeving op het gebied van omgevingsrecht wordt geïntegreerd, gestroomlijnd en vereenvoudigd. In de Kabinetsnotitie stelselwijziging omgevingsrecht, die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd, is uitgewerkt welke elementen de wet zal bevatten. De wet komt niet alleen voort uit de behoefte aan een eenvoudiger en doelmatiger omgevingsrecht. Ook de groeiende samenhang tussen verschillende sectorale projecten en activiteiten, de transitie naar een duurzame ontwikkeling (denk bijvoorbeeld aan locaties voor windparken) en de groeiende verschillen tussen regio’s (sommige groei, andere krimp) vormen aanleiding om het omgevingsrecht op de schop te nemen.

Winst
Winstpunten van de nieuwe Omgevingswet zijn niet alleen minder regels en minder planverplichtingen. Ook verminderen de onderzoekslasten en is er snellere en betere besluitvorming mogelijk. Er komt een betere aansluiting bij de EU-regels en meer bestuurlijke afwegingsruimte en ruimte voor particulier initiatief.

Internetconsultatie
Op de Kabinetsnotitie zal met ingang van 13 maart via een internetconsultatie van een maand kunnen worden gereageerd. Op basis van deze reacties zal het wetsontwerp Omgevingswet worden aangepast, waarna het dit najaar naar de Raad van State kan worden gestuurd.

Download hier de pdf.
Uitwerking Omgevingswet

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing