U bent hier: Home » FAQ » Toepassing kruimgevallenregeling mogelijk voor wijziging wonen naar kantoor ?
banner-big-1.png

Toepassing kruimgevallenregeling mogelijk voor wijziging wonen naar kantoor ?

Vraag: Kan een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van een bestaande woning (kleiner dan 1.500 m²) tot een kantoor worden vergund door middel van de regeling voor de ‘planologische kruimelgevallen’ uit artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor)? Artikel 5 van bijlage II van het Bor stelt immers dat het aantal woningen gelijk moet blijven. In dit geval neemt het aantal woningen (met 1) af.

Antwoord: Op basis van de uitleg die Raad van State aan dit artikel heeft gegeven, zijn wij van mening dat de kruimelgevallenregeling kan worden toegepast in dit geval.

De Raad van State heeft bij uitspraak van 30 juni 2010 (no. 200908226/1/H1, hier te vinden: http://tinyurl.com/aea6xv4) bepaalt dat artikel 4.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro, oud) zo gelezen moet worden dat het aantal zelfstandige woningen niet toeneemt. De exacte overweging is te vinden in r.o. 2.5.1:

“2.5.1 […] Ingevolge artikel 4.1.1., eerste lid, aanhef en onder i, van het Bro kan ontheffing verleend worden, mits het aantal zelfstandige woningen niet toeneemt. Dat het aantal woningen, naar gesteld, afneemt, heeft de voorzieningenrechter derhalve terecht niet tot het oordeel geleid dat het college geen ontheffing kon verlenen.”

Nu de tekst van artikel 4.1.1 op dit punt identiek is aan artikel 5 Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor), mag worden aangenomen dat deze uitleg uit de jurisprudentie ook geldt voor het Bor. In de toelichting op het Bor is immers expliciet aangegeven dat de regeling voor kruimelgevallen uit artikel 4.1.1 Bro (oud) wordt voortgezet. Zie Stb. 2010 143, p. 159. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat toepassing kan worden gegeven aan de kruimelgevallenregeling wanneer het aantal woningen afneemt.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing