U bent hier: Home » FAQ » Toch bouwen bij vertraging NBwet-vergunning ?
banner-big-1.png

Toch bouwen bij vertraging NBwet-vergunning ?

Vraag: Gelijktijdig met de omgevingsvergunning voor bouwen is een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet (NBwet) aangevraagd. Helaas heeft de procedure voor de vergunning op grond van de NBwet een (forse) vertraging opgelopen. Kan ik nu toch gebruik maken van de omgevingsvergunning voor bouwen?

Antwoord: Het ontbreken van een vergunning op grond van de NBwet, tast de geldigheid van de omgevingsvergunning niet aan. In zoverre kan van de omgevingsvergunning gebruik worden gemaakt nadat deze in werking is getreden, mits uiteraard daartegen geen beroep wordt ingesteld. Echter. Het gebruik van de omgevingsvergunning geschiedt op eigen risico. Er vindt immers een overtreding plaats van de NBwet omdat zonder de vereiste vergunning een handeling plaatsvindt.

Het beste is om hierover met de provincie in overleg te treden. Het provinciebestuur is het bevoegd gezag voor de vergunning op grond van de NBwet. Mogelijk kan een tijdelijke gedoogbeschikking worden afgegeven. In een gedoogbeschikking wordt met de provincie afgesproken of, en zo ja onder welke voorwaarden alvast, zonder de vereiste vergunning, met de bouwactiviteiten kan worden gestart. Bedenk daarbij dat een gedoogbeschikking in feite niet meer is dan een afspraak met de provincie om voorlopig en onder voorwaarden niet handhavend tegen de overtreding op te treden. De activiteiten zijn immers naar de letter van de wet illegaal. Gedogen kan daarnaast bestuurlijk-politiek gevoelig liggen. Al dit soort aspecten moeten goed met de provincie worden doorgesproken.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing