U bent hier: Home » Nieuws » Terugblik regiobijeenkomst RUD in Groningen
banner-big-1.png

Terugblik regiobijeenkomst RUD in Groningen

‘We moeten laten zien dat we als één overheidsorganisatie optreden’
Op woensdag 8 juni 2011 vond de tweede van de vier te houden regionale bijeenkomsten plaats over het Programma Uitvoering met Ambitie (PUmA) in de Martiniplaza in Groningen. Tijdens de regionale bijeenkomst wil het team van PUmA graag met de betrokken partijen van gedachten wisselen over de vorming van de RUD’s. In een gevarieerd programma komen betrokkenen van VROM, Justitie, BZK (samen: ‘Rijk’), IPO, VNG, UvW en VROM-inspectie, Openbaar Ministerie en Politie met elkaar in gesprek over de vorming van RUD’s. De aanwezigen vonden de dag zinvol. Duidelijk is dat er in het land nog vele vragen leven, maar men het prettig vindt om dit met elkaar te delen. De regionale bijeenkomsten zijn daar dan ook juist voor bedoeld
Dagvoorzitter Wil van Delft (programmanager Rijk) opende de bijeenkomst. In zijn introductie over PUmA sprak hij over ‘een immens programma sinds de package deal waarin we gaan voor meer veiligheid voor de burger’. Bij bedrijven is er vraag naar een gelijk speelveld met gelijke behandeling, duidelijke vergunningen, professioneel toezicht en transparante handhaving. Door de vorming van RUD’s zal de kwaliteit omhoog gaan en wordt het mogelijk bedrijven dat gelijke speelveld te bieden. Om dat te bereiken moet kennis, kunde en capaciteit gebundeld worden. Samenwerking en communicatie zijn hierbij op het beleidsniveau en ook op het zaakniveau noodzakelijk. Het doel van de regionale bijeenkomsten hierin is ‘bijpraten en bijgepraat worden’, aldus van Delft.
In de verschillende ateliers kregen de aanwezigen de ruimte voor creativiteit en het gesprek over de vorming van RUD’s. Een van de thema’s die in een atelier besproken werd was: bestuur, OM en politie samen in een schuitje. Op het gebied van handhaving van de milieuregelgeving zijn er twee kapiteins op één schip: het bestuur en het OM. Een adequate set met afspraken over de milieuhandhaving die duidelijkheid biedt voor alle partijen is nodig. Goede en eenduidige afspraken moeten gemaakt worden om de beschikbare capaciteit zo optimaal mogelijk te benutten. Vragen die in dit atelier besproken werden waren: ‘Hoe maken we dat het geheel goed gaat functioneren?’ en ‘wat is een goede rolverdeling en hoe zorgen we voor goede afstemming?’.
In een ander atelier werd gesproken over een robuuste RUD. Er zijn verschillende structuren mogelijk om als RUD te functioneren. Een RUD heeft zijn plek straks in het stelsel om tot betere handhaving te komen. Zaken gaan veranderen en verhoudingen gaan verschuiven. De deelnemers aan het atelier hebben gesproken over zaken als ‘wat is een robuuste RUD?’en ‘hoe komen we tot die robuuste RUD?’
Vragen over het basistakenpakket en overige taken kwamen aan bod in weer een atelier. Het is natuurlijk van belang dat het basistakenpakket goed wordt uitgevoerd, maar wat gebeurt er met taken die niet verplicht meegaan naar de RUD?
Na de ateliers was het tijd voor een plenaire terugkoppeling. Aan de tafel namen een aantal deskundigen plaats en de zaal kon actief meedoen aan de discussie. Interessante zaken kwamen hier aan de orde, die ook het hart van de discussie raakten. Zo stelde een aanwezige ‘als we het over handhaving hebben gaat het bij gemeente A zo en bij gemeente X zo. Ze interpreteren de voorschriften anders. Ik denk dat je dat met een RUD kunt tackelen.’ Een andere aanwezige was van mening dat ‘we moeten laten zien dat we als één overheidsorganisatie optreden, dus de nadruk op de gezamenlijkheid leggen en niet op de verschillen.’ Een ander punt dat plenair besproken werd was het begrip ‘goed werkgeverschap’. Er was vanuit de zaal duidelijk behoefte aan meer duidelijkheid over goed werkgeverschap. Het team van PUmA heeft dit meegenomen als aandachtspunt.

Bron: Uitvoering met ambitie.nl

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing