U bent hier: Home » Jurisprudentie » Slechts 1 vlaggenmast per erf vergunningvrij
banner-big-1.png

Slechts 1 vlaggenmast per erf vergunningvrij

Burger spoor bijster in vergunningenland

Belanghebbenden hebben beroep ingesteld tegen een vastgesteld bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is een ontheffingsbevoegdheid opgenomen waarmee het mogelijk is om vlaggenmasten met reclame-uitingen op te richten aan de voorzijde van woningen (geen monumenten of beschermd stadsgezicht e.d.).
De belanghebbende zijn van mening dat dit in strijd is met de regeling vergunningvrij bouwen onder het Besluit omgevingsrecht (Bor) aangezien in artikel 2 lid 14 bijlage II Bor staat dat dit vergunningvrij is.
In het artikel staat het volgende:

een vlaggenmast op een erf, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
a niet hoger dan 6 m, en
b maximaal één mast per erf;

De Afdeling oordeelt dat slechts 1 mast per erf vergunningvrij is. Een eventuele tweede mast is vergunningplichtig. De ontheffingsbevoegdheid in het bestemmingsplan is dus niet strijdig met de regeling vergunningvrij bouwen. Bovendien hoeft er helemaal niet naar het bestemmingsplan worden gekeken wanneer de mast voldoet aan artikel 2 bijlage II Bor voor wat betreft de eerste mast.

Daarnaast stellen de bezwaarmakers dat ook de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in strijd is met de regeling vergunningvrij bouwen. Hierin is een vergunningplicht opgenomen voor het voeren van reclame op vlaggen. Ook hier oordeelt de Afdeling dat dit niet geval is omdat handelsreclame een andere activiteit betreft dan bouwen onder de Wabo en niets te doen heeft met bijlage II Bor.

Bekijk hier de pdf:

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing