U bent hier: Home » Nieuws » Relaties tussen Crisis- en Herstelwet en omgevingsvergunning
banner-big-1.png

Relaties tussen Crisis- en Herstelwet en omgevingsvergunning

Door de diverse verbindingen tussen de Crisis- en Herstelwet (Chw) en de Wabo is de Chw vaak van toepassing op omgevingsvergunningen, in veel gevallen zelfs van rechtwege. In onderstaande wordt dit verder toegelicht.  

Deze relaties kunnen ontstaan op drie (soms elkaar rakende) onderdelen van de Chw:

  • De tijdelijke stroomlijning van procedures voor besluiten (waaronder mogelijk de omgevingsvergunning) van ruimtelijke en infrastructurele projecten (geregeld in hoofdstuk 1 Chw);
  • De bijzondere voorzieningen (onder andere gebiedsontwikkelingsplannen en projectuitvoeringsbesluiten) waar mogelijk een omgevingsvergunning voor nodig is (geregeld in hoofdstuk 2 Chw);
  • De permanente wijzigingen uit hoofdstuk 3 Chw. Dit zijn wijzigingen die de Chw doorvoerde in reeds bestaande wetten in formele zin, waaronder ook de Wabo. Op deze permanente wijzigingen van wetten in relatie tot de Wabo wordt hier verder niet ingegaan.

Bron: InfoMill

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing