U bent hier: Home » Procedures » Uitgebreide procedure Wabo
banner-big-1.png

Uitgebreide procedure Wabo

Bijvoorbeeld voor omgevingsvergunning voor afwijken van bestemmingsplan, inpassingsplan of beheersverordening met een ruimtelijke onderbouwing

Ontvangstbevestiging. Beoordeling compleetheid aanvraag.
Aanvraag van verklaring van geen bedenkingen.
Terinzagelegging van het ontwerpbesluit gedurende 6
weken met mogelijkheid van zienswijzen bij bestuursorgaan
voor een ieder.
Beslissing over omgevingsvergunning met eventueel
exploitatieplan en bekendmaking beslissing:

  • binnen 6 maanden na ontvangst van de aanvraag;
  • termijn voor nemen beslissing eenmaal te verlengenmet ten hoogste 6 weken; beslissing tot verlenging binnen 8 weken na ontvangst aanvraag.

Met het oog op reactieve aanwijzing uit Wro, bekendmaking
beslissing 6 weken na toezending van de beslissing aan gedeputeerde staten of de inspecteur, als zij een zienswijze hebben ingediend.

6 mnd
+ 6 wkn
+ 6 wkn
Inwerkingtreding beslissing over omgevingsvergunning
na afloop van de beroepstermijn van 6 weken.
Geen inwerkingtreding voor het onderdeel waarop een
reactieve aanwijzing is gegeven.
Beroep bij rechtbank voor belanghebbenden binnen 6
weken na bekendmaking besluit. Voorlopige voorziening
bij rechtbank. Beroep heeft geen opschortende
werking. Verzoek om voorlopige voorziening heeft
opschortende werking indien ingediend binnen beroepstermijn.
6 wkn
Uitspraak rechtbank +/- 1 jaar
Hoger beroep bij Afd. bestuursrechtspraak voor belanghebbenden
binnen 6 weken na bekendmaking uitspraak
rechtbank. Voorlopige voorziening bij de Voorzitter van
de Afdeling. Beroep heeft geen opschortende werking.
Verzoek om voorlopige voorziening heeft opschortende
werking indien ingediend binnen beroepstermijn.
6 wkn
Uitspraak Afdeling +/- 1 jaar
Offerte aanvragen of extra informatie aanvragen:

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing