U bent hier: Home » Procedures » Reguliere procedure Wabo
banner-big-1.png

Reguliere procedure Wabo

Bijvoorbeeld voor omgevingsvergunning voor bouwactiviteit

Ontvangstbevestiging en z.s.m. bekendmaking aanvraag
met korte omschrijving van de aangevraagde activiteit met datum van ontvangst aanvraag. Beoordeling compleetheid aanvraag. Beslissing over omgevingsvergunning en bekendmaking beslissing binnen 8 weken na datum van ontvangst de aanvraag, termijn eenmaal te verlengen met maximaal 6 weken binnen de termijn van 8 weken. Bij termijnoverschrijding vergunning van rechtswege.
8 + 6 wkn
Inwerkingtreding omgevingsvergunning met ingang van de dag na de bekendmaking. In uitzonderingsgevallen treedt vergunning na afloop van bezwaarprocedure inwerking.
Bezwaarprocedure tegen beslissing over vergunning bij bestuursorgaan voor belanghebbenden gedurende 6 weken met ingang van de dag na de bekendmaking.
Besluit op bezwaar door bestuursorgaan binnen 6 tot 16 weken na afloop bezwaartermijn. Voorlopige voorziening bij rechtbank.
6 en 6 tot 16 wkn
Beroep bij rechtbank voor belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking besluit op bezwaar. Voorlopige voorziening bij rechtbank. Beroep heeft geen opschortende werking. In uitzonderingsgevallen heeft een verzoek om voorlopige voorziening opschortende werking. 6 wkn
Uitspraak rechtbank +/- 1 jaar
Hoger beroep bij Afd. bestuursrechtspraak voor belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking uitspraak
rechtbank. Voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling. Beroep heeft geen opschortende werking.
In uitzonderingsgevallen heeft een verzoek om voorlopige
voorziening opschortende werking.
6 wkn
Uitspraak Afdeling +/- 1 jaar
Offerte aanvragen of extra informatie aanvragen:

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing