U bent hier: Home » Procedures » Procedure bestemmingsplan
banner-big-1.png

Procedure bestemmingsplan

Bekendmaken voornemen tot het opstellen van een bestemmingsplan met ontwikkelingen.

Opstellen bestemmingsplan:

  • bestemmingen (geometrisch bepaald), regels en toelichting;
  • overleg wettelijke overlegpartners;
  • communicatie met maatschappelijke organisaties en burgers.
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan gedurende
6 weken met mogelijkheid van zienswijzen voor een
ieder.
6 wkn
Beslissing over bestemmingsplan binnen 12 weken na
terinzagelegging en bekendmaking beslissing:

  • binnen 2 weken na vaststelling bestemmingsplan;
  • 6 weken na vaststelling, indien door gedeputeerde staten of de inspecteur een zienswijze is ingediend en deze niet is overgenomen of indien bij de vaststelling wijzigingen in het plan zijn aangebracht, anders dan op grond van een zienswijze van gedeputeerde staten of de inspecteur;
  • 7 weken na vaststelling, indien gedeputeerde staten of de minister een reactieve aanwijzing hebben gegeven.
12 en 2-7
wkn
Inwerkingtreding bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn van 6 weken. Geen inwerkingtreding voor het onderdeel waarop een reactieve aanwijzing is gegeven.
Beroep bij Afd. bestuursrechtspraak voor belanghebbenden
binnen 6 weken na bekendmaking besluit.
Voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling.
Beroep heeft geen opschortende werking. Verzoek
om voorlopige voorziening heeft opschortende werking
indien ingediend binnen beroepstermijn.
6 wkn
Uitspraak Afdeling 1 jaar
Offerte aanvragen of extra informatie aanvragen:

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing