U bent hier: Home » Procedures
banner-big-1.png

Procedures

Overzicht procedures Wabo, indien op een van de activiteiten de uitgebreide procedure van toepassing is, geldt voor de gehele omgevingsvergunning de uitgebreide procedure.

Omgevingsvergunning voor Regulier Uitgebreid
Bouwactiviteit x  
Aanlegactiviteit x  
Planologische sloopactiviteit x  
Kapactiviteit x  
Afwijking planologische regeling
op basis van de regeling
(vroeger binnenplanse ontheffing)
x  
Planologische kruimelgevallen x  
Afwijking planologische regeling
met ruimtelijke onderbouwing
(vroeger projectbesluit)
  x
Tijdelijke afwijking planologische
regeling (vroeger tijdelijke ontheffing)
  x
Brandveilig gebruik   x
Milieuactiviteit x
indien
geen
andere of
grotere
nadelige
milieugevolgen
x
Monument, gemeente, provinciaal
en rijksmonument
  x
Verrichten van andere activiteiten
uit Besluit omgevingsrecht (Bor)
  Per activiteit in het Bor
aangeven
Offerte aanvragen of extra informatie aanvragen:

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing