U bent hier: Home » Particulier en zakelijk » 8. Combinatie 1+2+3+4
banner-big-1.png

8. Combinatie 1+2+3+4

Wij dienen uw aanvraag om een omgevingsvergunning voor u in bij de overheid. Wij beoordelen de volledigheid van uw aanvraag en overleggen met u. Wij stellen geen documenten op. Wij gaan enkel na of alles aanwezig is en uw aanvraag aan de wettelijke eisen voldoet. Met deze werkzaamheden garanderen wij u dat uw aanvraag op een goede wijze bij de overheid terecht komt.

Als uw plan in strijd is met het bestemmingsplan, moet bij de aanvraag om een omgevingsvergunning een ruimtelijke onderbouwing worden gevoegd. Hierin staat omschreven waarom in uw geval van het bestemmingsplan kan worden afgeweken. Wij maken deze ruimtelijke onderbouwing voor u en overleggen met u en de overheid. Deze werkzaamheden leiden er toe dat de overheid gefundeerd van het bestemmingsplan kan afwijken.

Als uw plan in strijd is met het bestemmingsplan, kan het nodig zijn onderzoek te doen naar de gevolgen van uw initiatief op de omgeving of van de omgeving op uw initiatief. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld geluid, ecologie, flora en fauna, archeologie, water, veiligheid en hinder. Wij voeren deze onderzoeken dan voor u uit. Wij overleggen met u en de overheid.

Deze werkzaamheden leveren de vereiste informatie over de omgevingsaspecten op. De resultaten kunnen worden verwerkt in een ruimtelijke onderbouwing.

Met het aanvragen van een omgevingsvergunning alleen bent u er vaak niet. De praktijk leert dat er nog overleg met de overheid nodig is en dat de overheid u om informatie vraagt. Vaak moet ook bij de overheid op een snelle afhandeling worden aangedrongen en is het gewenst om de verschillende overheidsstappen nauwgezet te volgen. Dit doen wij voor u. Ook houden wij de wettelijke termijnen in de gaten met het oog op een spoedige vergunningverlening.

Deze werkzaamheden garanderen een proces dat is gericht op een tijdige vergunningverlening.

Offerte aanvragen of extra informatie aanvragen:

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing