U bent hier: Home » Geen categorie » Pad naar berging geen openbare weg in de zin van Bor
banner-big-1.png

Pad naar berging geen openbare weg in de zin van Bor

De berging is een bijbehorend bouwwerk in een achtererfgebied. De berging voldoet aan
de in artikel 2, aanhef en derde lid, onder b, van bijlage II Bor gestelde eisen. Achter de
berging bevindt zich een pad dat toegang verschaft tot de berging en parallel daaraan een
haag met een groenstrook, alsmede een voetpad dat dient ter ontsluiting van de
achtererven. Deze gronden zijn evenwel niet aan te merken als openbaar toegankelijk
gebied in de zin van artikel 1 van bijlage II bij het Bor. Dit betekent dat de berging is
gelegen op een afstand van meer dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied …. Nu de
berging voldoet aan de eisen … hebben het college en [appellant sub 2] terecht betoogd
dat voor de oprichting van de berging geen omgevingsvergunning is vereist.

Bekijk hier de pdf:

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing