U bent hier: Home » Overheid » 6. Digitalisering omgevingsvergunning
banner-big-1.png

6. Digitalisering omgevingsvergunning

Digitale raadpleegbaarheid van ruimtelijke besluiten is een belangrijke doelstelling van de rijksoverheid. De mededeling dat een omgevingsvergunning voor afwijken van een bestemmingsplan is verleend moet digitaal beschikbaar worden gesteld. De Wabo regelt dat dit binnen 2 maanden moet gebeuren, anders vervalt het recht om leges in te vorderen (dit staat in artikel 2.9a Wabo). Op een digitaal beschikbare omgevingsvergunning voor afwijken van een bestemmingsplan zijn op grond van de Regeling standaardisering ruimtelijke instrumenten 2008 (Rsri 2008) de standaarden IMRO2008 en STRI2008 van toepassing. Dit is verder uitgewerkt in een landelijke werkafspraak van Geonovum. In de praktijk betekent dit een besluitgebied waaraan de betrokken documenten (vaak pdf’s) worden gekoppeld.
De Wabo bevat geen regels met betrekking tot digitalisering van de voorbereidingsprocedure. De ter inzage legging van de ontwerpvergunning kan dus analoog.
Wij kunnen de digitalisering van de mededeling van een verleende omgevingsvergunning uiteraard voor u verzorgen. Wij werken daarbij volgens de landelijke afspraken, zoals vastgelegd in de werkafspraak van Geonovum voor het elektronisch publiceren van omgevingsvergunningen.

Offerte aanvragen of extra informatie aanvragen:

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing