U bent hier: Home » Jurisprudentie » Oud vrijstellingsbeleid voor Wabo mag niet onbekrachtigd onder Wabo worden toegepast
banner-big-1.png

Oud vrijstellingsbeleid voor Wabo mag niet onbekrachtigd onder Wabo worden toegepast

Een omgevingsvergunning voor de bouw van een garage waarvan de bouwhoogte in strijd is met het bestemmingsplan, is geweigerd. De weigering is gebaseerd op het Vrijstellingenbeleid dat op 6 april 2001 in werking is getreden. Beleidsregels opgesteld onder de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) kunnen niet worden aangemerkt als beleidsregels voor afwijkingen onder de Wabo! Het weigeringsbesluit, gemotiveerd met een verwijzig naar het Vrijstellingenbeleid uit 2001, is genomen in strijd met artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht (deugdelijke motivering). Citaat uitspraak:

“Daartoe overweegt de Afdeling  dat de toepassingsmogelijkheden van deze bevoegdheid als opgenomen in artikel 4 van bijlage II bij het Bor niet dermate met de toepassingsmogelijkheden van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de WRO, als opgenomen in artikel 20, eerste lid, van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 overeenkomen, dat van eenzelfde bevoegdheid gesproken kan worden. Zo is het begrip bijbehorend bouwwerk ingevoerd, zijn de zogenoemde categorieën van gevallen uitgebreid en worden andere, ruimere eisen aan de categorieën van gevallen gesteld.”

Lees hier de volledige uitspraak

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing