U bent hier: Home » Jurisprudentie » Oppervlakte illegaal bouwwerk telt mee voor bestemmingsplantoets
banner-big-1.png

Oppervlakte illegaal bouwwerk telt mee voor bestemmingsplantoets

De afdeling bestuursrechtspraak Raad van State heeft op 13 juli 2011 uitspraak gedaan in een geschil over een bouwvergunning voor de vergroting van een hobbyruimte. Appellant voert in hoger beroep aan dat ten onrechte een bouwvergunning is verleend voor de vergroting van de hobbyruimte, omdat de vergunning in strijd is met het bestemmingsplan.

In de voorschriften van het geldende bestemmingsplan buitengebied dat van toepassing is op het perceel, is opgenomen dat maximaal 50% van het erf mag worden bebouwd tot een maximum van 75 m2 . Het college heeft twee bouwvergunningen verleend, één voor het oprichten van een overkapping en één voor het vergroten van een hobbyruimte.
De afdeling overweegt eerst dat de rechtbank terecht de overkappingen buiten beschouwing heeft gelaten bij het bepalen of de limiet van de maximaal toegestane bebouwing wordt overschreden. Deze kunnen niet worden aangemerkt als gebouwen in de zin van de Woningwet, nu deze aan drie zijden open zijn. Echter, de rechtbank heeft ook de kweekkas, die op het perceel staat buiten beschouwing gelaten, nu deze is opgericht zonder bouwvergunning. Ten aanzien hiervan overweegt de afdeling dat er geen aanleiding is op het moment van het verlenen van een bouwvergunning uitsluitend legaal opgerichte werken te betrekken in de bestemmingsplantoets. Wanneer de oppervlakte van de kweekkas wel wordt meegenomen, wordt het maximum van 75 m2 overschreden. De afdeling oordeelt daarom dat het college de verleende bouwvergunning, voor zover deze betrekking heeft op de vergroting van de hobbyruimte, ten onrechte heeft verleend nu deze in strijd is met het bestemmingsplan.

Bekijk hier de pdf:

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing