U bent hier: Home » Nieuws » Ontwerpbesluit Bouwbesluit 2012
banner-big-1.png

Ontwerpbesluit Bouwbesluit 2012

Het ontwerpbesluit van het besluit houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken (Bouwbesluit 2012) is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties naar de Tweede Kamer gestuurd. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het besluit op 1 januari 2012. 

Tot dusver bevat het Bouwbesluit de bouwtechnische eisen voor het bouwen. Welke veranderingen staan er op stapel?

Veranderingen

  • Vanaf 2012 staan ook de andere voorschriften in het Bouwbesluit, zoals die over de (ver)bouw, het gebruik, de staat van open erven en terreinen en het slopen van bouwwerken.
  • Aan de tweedeling van eisen in nieuwbouw en bestaand wordt een niveau toegevoegd voor de verbouw van bestaande bouwwerken. Dit laatste opent betere mogelijkheden om bij voorbeeld leegstaande kantoren te verbouwen tot woningen.
  • Deze eisen waarborgen de minimaal gewenste kwaliteit en veiligheid.
  • Naast het opnemen van eisen uit de bouwverordening in het Bouwbesluit, zijn er ook nieuwe en aangepaste eisen op onder meer het terrein van brandveiligheid, ventilatie en de verbouw van leegstaande kantoren.
  • Het verplicht doormelden van brandmeldinstallaties naar een alarmcentrale van de brandweer wordt beperkt tot gebouwen waar mensen niet of nauwelijks zelfstandig uit kunnen, zoals ziekenhuizen en kinderdagverblijven. Hiermee wordt beoogd het aantal gevallen van loos alarm terug te dringen. Ondernemers en andere gebouweigenaren kunnen altijd zelf kiezen voor vrijwillige doormelding.

Klik hier voor de stukken.

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing