U bent hier: Home » Praktijkvoorbeelden » Omgevingsvergunningaanvraag Windpark Suurhoffbrug
banner-big-1.png

Omgevingsvergunningaanvraag Windpark Suurhoffbrug

Daarnaast heeft RBOI strategisch geadviseerd over het al dan niet gefaseerd indienen van de aanvraag in verband met uitstel van de keuze voor een windturbinefabrikant. RBOI heeft ook geadviseerd over de aanstaande wijziging van het Besluit mer. Deze wijziging betreft onder andere het feit dat de drempels voor de mer-beoordeling niet meer absoluut worden toegepast. Deze worden in de toekomst slechts indicatief. Omdat de totale omvang van het windpark minder dan 15 MW is op het project formeel geen mer-beoordelingsplicht van toepassing is maar moet wel rekening worden gehouden met de aanstaande wijzigingen. Gelet op de meest gunstige proceduretermijn is , als onderdeel van de vergunningaanvraag, een zogenaamde ‘voortoets mer-beoordeling’ ingediend op grond waarvan het bevoegd gezag een besluit kan nemen over de mer-(beoordelings)plicht voor het project.

Bekijk hier de pdf:

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing