U bent hier: Home » Praktijkvoorbeelden » Omgevingsvergunningaanvraag Windpark Hartelbrug II
banner-big-1.png

Omgevingsvergunningaanvraag Windpark Hartelbrug II

De locatie maakt onderdeel uit het convenant ‘windenergie in de Rotterdamsche Haven’ waarin diverse partijen hebben afgesproken om het potentieel voor windenergie op land in het Rotterdams havengebied te benutte. Het windpark, dat bestaat uit acht windturbines van 3 MW, past niet in het vigerende bestemmingsplan. Voor de ontwikkeling van het windpark zou RBOI oorspronkelijk een bestemmingsplan en een bijbehorend planMER opstellen. Tijdens de voorbereidingen is echter ingespeeld op de inwerkingtreding van de Wabo en is besloten om geen bestemmingsplanprocedure te volgen maar een omgevingsvergunningaanvraag in te dienen. RBOI heeft geadviseerd over de verschillen in de totale proceduretijd en de voor- en nadelen van beide procedures. Omdat de omgevingsvergunning mede wordt aangevraagd voor afwijking van het bestemmingsplan heeft RBOI een ruimtelijke onderbouwing geschreven. Daarnaast is op de omgevingsvergunningaanvraag de mer-beoordelingsplicht van toepassing. RBOI heeft de aanmeldingsnotitie voor de mer-beoordeling geschreven en de specialistische onderzoeken naar geluid en externe veiligheid begeleid. De overige effectbeschrijvingen zijn door RBOI verzorgd. De onderzoeken hebben geleid tot een licht aangepaste opstelling van de windturbines. Op grond van de aanmeldingsnotitie voor de mer-beoordeling heeft provincie Zuid-Holland besloten dat er geen MER hoeft te worden opgesteld.

Bekijk hier de pdf:

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing