U bent hier: Home » FAQ » Omgevingsvergunning voor planologisch gebruik, niet voor bouwen. Hoe vul ik het aanvraagformulier op het OLO in ?
banner-big-1.png

Omgevingsvergunning voor planologisch gebruik, niet voor bouwen. Hoe vul ik het aanvraagformulier op het OLO in ?

Bij het invullen van het aanvraagformulier op www.omgevingsloket.nl blijkt dat ik geen vergunning kan indienen voor een bouwwerk waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is voor de activiteit bouwen maar waarbij in verband met het planologisch gebruik wel tijdelijk wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Wat moet ik doen?

Omdat de aanvraag niet gaat over de activiteit ‘bouwen’ kun je in het formulier geen toelichting opnemen dat er sprake is van tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan in de zin van art 2.12 lid 2 van de Wabo. Ook biedt het aanvinken van de activiteit ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ geen uitkomst want dan is op de aanvraag automatisch de uitgebreide procedure van toepassing en dat is in dit geval niet gewenst. De oplossing bestaat uit het uitprinten van het algemene deel van het aanvraagformulier en deze, voorzien van een toelichtende brief en situatietekening, per post indienen bij de gemeente. Je zou er ook voor kunnen kiezen om toch een aanvraag in te dienen voor de ‘activiteit bouwen’, ook al is deze niet van toepassing, en daarin aan te geven dat er sprake is van een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing