U bent hier: Home » FAQ » Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden of afwijken van het bestemmingsplan ?
banner-big-1.png

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden of afwijken van het bestemmingsplan ?

Een initiatiefnemer vraagt een omgevingsvergunning aan voor het aanleggen van een fietspad. Het geldende bestemmingsplan kent geen aanlegverbod voor o.a. graafwerkzaamheden en staat het fietspad ook niet toe in de bestemmingsregeling. Momenteel ligt een ontwerpbestemmingsplan ter inzage waarin wel een aanlegverbod is opgenomen. Overigens past het fietspad ook niet binnen de toekomstige bestemmingsregeling. Moet er nu toch een omgevingsvergunning voor het ‘uitvoeren van werkzaamheden’ worden gevraagd?

Het antwoord op deze vraag is nee. De verplichting om een omgevingsvergunning voor het aanleggen van werken aan te vragen volgt op grond van artikel 2.1 lid 1 sub b Wabo uit het geldende bestemmingsplan. Is geen aanlegverbod in het geldende bestemmingsplan opgenomen en is evenmin een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.7 Wro van toepassing, dan geldt geen vergunningplicht voor het aanleggen van de werkzaamheden. Dat is niet anders als er momenteel een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd waarin wel een aanlegverbod is opgenomen. De aanhoudingsregeling uit artikel 3.3 van de Wabo is in dat geval namelijk niet van toepassing. Immers, er is helemaal geen sprake van een aanvraag om omgevingsvergunning omdat het huidige bestemmingsplan dat niet vereist.

Toch is in dit geval een omgevingsvergunning nodig! De Wabo maakt namelijk onderscheid in (deel)activiteiten. In dit geval is niet alleen sprake van het aanleggen van het fietspad, maar ook van het gebruiken van het fietspad. Aangezien dat gebruik in strijd met zowel het geldende als het toekomstige bestemmingsplan, moet op grond van artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo toch een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan worden gevraagd.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing