U bent hier: Home » Jurisprudentie » Omgevingsvergunning voor het slopen in strijd met beschermingsregeling erfgoedverordening
banner-big-1.png

Omgevingsvergunning voor het slopen in strijd met beschermingsregeling erfgoedverordening

LJN: BQ6321, Rechtbank ‘s-Gravenhage , AWB 11/3966 WABOA
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter volgt uit de tekst van en toelichting bij artikel 4 van de Erfgoedverordening dat de daar bedoelde voorbescherming zich uitstrekt over elk pand waarover een aanwijzingsprocedure loopt waarop nog niet onherroepelijk is beslist, dus ook ten aanzien van panden -…waarvan het aanwijzingsbesluit bij de beslissing op bezwaar is herroepen….
Uit het voorgaande volgt dat zolang niet onherroepelijk op het (hoger) beroep van verzoeksters tegen het besluit van 8 maart 2011 is beslist, voor de sloop van de panden aan de Rijksstraatweg 390 en de Lange Kerkdam 117 te Wassenaar (tevens) een vergunning als bedoeld in artikel 10 van de Erfgoedverordening juncto artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo vereist is.

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing