U bent hier: Home » Nieuws » Nieuwe release Omgevingsloket Online beschikbaar op 1 juli
banner-big-1.png

Nieuwe release Omgevingsloket Online beschikbaar op 1 juli

Nieuwe release Omgevingsloket Online beschikbaar op 1 juli
In dit bericht informeren we u over de beschikbaarheid van het omgevingsloket en een nieuwe functionaliteit in versie 2.4.7. Daarnaast wijzen we u nog op 2 zaken: namelijk het nog niet beschikbaar komen van de mogelijkheid om een melding te doen in het kader van “Besluit lozen buiten inrichtingen” en de functionaliteit “Omgevingsvergunning beperkte milieutoets”, die al in de huidige versie van het Omgevingsloket online is opgenomen.

Beschikbaarheid Omgevingsloket online
In verband met het overzetten van versie 2.4.7 naar de productieomgeving, www.omgevingsloket.nl, is het omgevingsloket niet beschikbaar van donderdag 30 juni 20.00 uur tot 24.00 uur met een uitloop tot vrijdag 1 juli 08.00 uur. Deze overzetting vindt dus plaats buiten werktijden, dit in tegenstelling tot eerdere communicatie.
Kunt u uw medewerkers, burgers en bedrijfsleven over het niet beschikbaar zijn van het loket op donderdagavond 30 juni informeren op de voor u gebruikelijke wijze? Als tekst kunt u bijvoorbeeld gebruiken: “in verband met het plaatsen van een update van het Omgevingsloket online, is het Omgevingsloket online niet bereikbaar van donderdag 30 juni 20.00 uur tot uiterlijk vrijdag 1 juli 08.00 uur.”

Nieuwe functionaliteiten in versie 2.4.7: nieuwe werkzaamheid
In deze versie is een nieuwe werkzaamheid toegevoegd, namelijk “Bouwwerk ten behoeve van het verkeer, de infrastructuur of openbare voorziening plaatsen”. Op grond van Besluit externe veiligheid buisleidingen is deze werkzaamheid toegevoegd.

Let op:
Besluit lozen buiten inrichtingen
Op 1 juli 2011 treedt het Besluit lozen buiten inrichtingen in werking. Vanaf de release die in oktober 2011 beschikbaar wordt gesteld kan een melding op grond van dit besluit via Omgevingsloket online worden gedaan. Tot die tijd vindt u het formulier voor deze melding in het groene blok aan de rechterkant van de volgende site: http://www.infomil.nl/onderwerpen/water-bodem/handboek-water/thema’s/lozen-(-afvalwater)/lozen-buiten/

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Graag wijzen we u nog op een aanvulling die in de vorige versie beschikbaar is gekomen, namelijk de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets.
Als men kiest voor milieu zijn er 5 categorieën mogelijk:

Bij bepaalde activiteiten uit het Activiteitenbesluit dient men naast de melding in het kader van dit besluit ook een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets in te dienen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een autodemontagebedrijf. Kijk in de AIM (http://aim.vrom.nl) om te controleren om welke specifieke activiteiten het gaat.
De Omgevingsvergunning beperkte milieutoets kan op twee manieren worden ingediend, namelijk:
1. een PDF van het ingevulde formulier van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets bij de melding via de AIM
2. de melding voor het Activiteitenbesluit als PDF bij de aanvraag Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Bron: Agentschap NL

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing