U bent hier: Home » Nieuws » Nieuwe omgevingswet: wat zijn de stappen ?
banner-big-1.png

Nieuwe omgevingswet: wat zijn de stappen ?

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is bezig met een herziening van het Omgevingsrecht. Hoe ziet de planning eruit, wanneer is de inspraakperiode en hoe blijft u op de hoogte van het laatste nieuws over de nieuwe Omgevingswet?

Momenteel schrijft het ministerie aan de wetsteksten. In oktober presenteert het ministerie een aantal hoofdlijnen van de nieuwe wet voor informele consultatie. Door nog niet alles al vast te leggen in de nieuwe wet kan vanuit de praktijk hierop geamendeerd worden. In november en december is de formele inspraak op wetsteksten.

Bijeenkomsten
In oktober organiseert het ministerie drie regiobijeenkomsten. Zodra de data bekend zijn, informeren wij u hierover.

VNG-Inzet
De VNG zal gemeenten zo veel mogelijk informeren via juristen- en ambtelijkenetwerken. Ook houden we bestuurders zo goed mogelijk op de hoogte. Er zijn contacten met de P10 en G32 en ook de provinciale VNG-afdelingen brengen we op de hoogte.

De inzet van de VNG wordt bepaald in onze bestuurlijke commissies Ruimte en Wonen en Milieu en Mobiliteit. In oktober/november organiseren we een bestuurlijke top voor gemeentebestuurders. Op deze bijeenkomst zullen we toetsen of de VNG-koers de juiste is.

Vraag aan gemeenten
In het najaar vragen wij u op twee momenten om reactie (informele en formele inspraak). Het is belangrijk dat er uit elke gemeente één reactie komt: vanuit de afdeling milieu én ruimtelijke ordening. Wij adviseren deze afdelingen nu al de dialoog met elkaar te zoeken.

ROMnetwerk
Het ROMnetwerk is een besloten community voor gemeenteambtenaren. De VNG zal veel informatie over de herziening van het Omgevingsrecht op het ROMnetwerk plaatsen. U kunt zich gratis aanmelden voor het netwerk.

Bron: VNG

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing