U bent hier: Home » Nieuws » Nieuwe Omgevingswet moet aansluiten bij de bestaande werkpraktijk
banner-big-1.png

Nieuwe Omgevingswet moet aansluiten bij de bestaande werkpraktijk

Nieuwe Omgevingswet moet aansluiten bij de bestaande werkpraktijk
Bestuursorganen bedienen zich bij voorkeur van instrumenten die hun waarde reeds hebben bewezen. De makers van de nieuwe Omgevingswet doen er daarom goed aan om waar mogelijk aan te sluiten bij bestaande werkpraktijken en terughoudend te zijn met juridische noviteiten. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de tweede rapportage in het kader van de ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening.
Het PBL evalueert de werking van het juridisch-planologische instrumentarium in de ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening (Wro): een evaluatie terwijl de Wro van kracht is. Het rapport is de tweede rapportage in dit kader. Ten opzichte van de eerste rapportage, uit juni 2010, is er het één en ander veranderd door de komst van de Crisis- en herstelwet (Chw) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het effect daarvan is meegenomen in deze evaluatie.

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing