U bent hier: Home » Jurisprudentie » Oorspronkelijk hoofdgebouw » Niet gebouwde woning kan worden aangemerkt als oorspronkelijk hoofdgebouw
banner-big-1.png

Niet gebouwde woning kan worden aangemerkt als oorspronkelijk hoofdgebouw

LJN: BP5782,Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Hertogenbosch , AWB 10/3720 en 11/207

De voorzieningenrechter van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch heeft geoordeeld dat de omstandigheid dat de woning zelf nog niet is opgericht er niet aan in de weg staat dat deze wordt aangemerkt als het “oorspronkelijke” hoofdgebouw.

14. Op grond van de bij het bestreden besluit behorende bouwtekening stelt de voorzieningenrechter vast dat de als bijbehorend bouwwerk aan te merken garage/berging zal zijn gesitueerd in achtererfgebied op niet meer dan 2,5 meter van de als hoofdgebouw aan te merken woning, waartegen deze zal worden aangebouwd. De omstandigheid dat de woning zelf nog niet is opgericht, staat er voorts niet aan in de weg dat deze wordt aangemerkt als het ‘oorspronkelijke’ hoofdgebouw. De voorzieningenrechter vindt steun voor deze opvatting in de nota van toelichting bij het onderhavige onderdeel van het Bor (Stb. 2010, 143, blz. 133). Uit deze toelichting komt naar voren dat een bijbehorend bouwwerk ook omgevingsvergunningvrij mag worden gebouwd direct na, gelijktijdig met of in hetzelfde bouwproces zelfs kort voor de oprichting van het hoofdgebouw.


Bekijk hier de pdf:

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing