U bent hier: Home » FAQ » Moet een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan worden gedigitaliseerd?
banner-big-1.png

Moet een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan worden gedigitaliseerd?

De Wabo regelt dat dit binnen 2 maanden moet gebeuren, anders vervalt het recht om leges in te vorderen (dit staat in artikel 2.9a Wabo). Op een digitaal beschikbare omgevingsvergunning voor afwijken van een bestemmingsplan zijn op grond van de Regeling standaardisering ruimtelijke instrumenten 2008 (Rsri 2008) de standaarden IMRO2008 en STRI2008 van toepassing. Dit is verder uitgewerkt in een landelijke werkafspraak van Geonovum. In de praktijk betekent dit een digitaal besluitgebied waaraan de betrokken documenten (vaak pdf’s) worden gekoppeld.
De Wabo bevat geen regels met betrekking tot digitalisering van de voorbereidingsprocedure. De ter inzage legging van de ontwerpomgevingsvergunning kan dus analoog.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing