U bent hier: Home » FAQ » Mag een gemeente leges hebben bij een vergunningverlening van rechtswege ?
banner-big-1.png

Mag een gemeente leges hebben bij een vergunningverlening van rechtswege ?

Vraag: wij hebben een vergunning van rechtswege voor de bouw van een woning. De aanvraag is gepubliceerd en de bouw is inmiddels ver gevorderd. De gemeente heeft niets gedaan, niets beoordeeld en niets gecontroleerd. Nu willen ze wel leges heffen voor het in behandeling nemen van de aanvraag. In de legesverordening staat namelijk dat leges geheven kunnen worden voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Het enige dat ze hebben gedaan uitdrukkelijk op ons verzoek is de aanvraag publiceren en hieraan zijn geen leges verbonden.

Antwoord: De mogelijkheid van het heffen van leges volgt uit artikel 2.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Legesverordening van uw gemeente. Cru maar waar: wanneer een gemeentebestuur te laat reageert op een ingediende aanvraag om omgevingsvergunning en die vergunning daarom van rechtswege wordt verleend, dan nog mag de gemeente u daarvoor de beschuldigde leges in rekening brengen.

Daarbij is het wel van belang dat u een ontvangstbevestiging hebt ontvangen van de gemeente dat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Anders kan de gemeente niet stellen dat zij u diensten heeft verleend waarvoor leges verschuldigd zijn.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing