U bent hier: Home » FAQ » Mag de omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan pas na 6 weken worden gepubliceerd op het moment dat deze gewijzigd is vastgesteld?
banner-big-1.png

Mag de omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan pas na 6 weken worden gepubliceerd op het moment dat deze gewijzigd is vastgesteld?

Mag de omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan pas na 6 weken worden gepubliceerd op het moment dat deze gewijzigd is vastgesteld?
Artikel 3.13 lid 1 Wabo aangeeft dat alleen in het geval de provincie of de VROM-Inspectie een zienswijze heeft ingediend en deze zienswijze niet (of niet geheel) wordt overgenomen door B&W, de extra termijn van 6 weken geldt.

In alle andere gevallen is geen extra wachttijd voorgeschreven indien sprake is van een gewijzigde vaststelling van de omgevingsvergunning ten opzichte van het ontwerp. Dit is anders dan bij bestemmingsplannen (artikel 3.8, lid 4 Wro).

Hier gelden dan wel de volgende spelregels:
-Belanghebbenden kunnen tegen de gewijzigde delen altijd beroep instellen, een eerdere zienswijze is dan niet vereist (a contraro artikel 6:13 Awb).
-Wanneer de wijziging dusdanig substantieel is dat de grondslag van de aanvraag wordt verlaten, leidt dat waarschijnlijk ook tot vernietiging van de omgevingsvergunning (ABRvS 18 juni 2008, no. 200707237/1, r.o. 2.6. “Bij de totstandkoming van besluiten op aanvraag die worden voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals neergelegd in paragraaf 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, moet in beginsel op de aanvraag worden beslist zoals die is ingediend en met het ontwerp van het besluit ter inzage is gelegd.”)

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing