U bent hier: Home » FAQ » Mag de gemeente overgaan tot wijziging of intrekking van verleende omgevingsvergunningen (tijdens de lopende bezwarenprocedure) indien geen nieuwe feiten bekend zijn geworden, zodat de intrekking of wijziging alleen dient om een eerdere foute beoordeling van de aanvraag te corrigeren?
banner-big-1.png

Mag de gemeente overgaan tot wijziging of intrekking van verleende omgevingsvergunningen (tijdens de lopende bezwarenprocedure) indien geen nieuwe feiten bekend zijn geworden, zodat de intrekking of wijziging alleen dient om een eerdere foute beoordeling van de aanvraag te corrigeren?

Uw vraag of de gemeente met toepassing van artikel 6:18 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een eerder genomen besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning mag intrekken en vervolgens een nieuwe vergunning mag nemen, kan ik bevestigend beantwoorden. Voor het toepassen van artikel 6:18 Awb is niet vereist dat zich nieuwe feiten of omstandigheden moeten voordoen. Het gemeentebestuur heeft kennelijk naar aanleiding van uw bezwaarschrift een fout geconstateerd in het verlenen van de eerdere omgevingsvergunning. Die fout mag zij met artikel 6:18 Awb herstellen. Uw bezwaarschrift tegen de –nu ingetrokken- eerdere omgevingsvergunning wordt op basis van artikel 6:18 Awb van rechtswege geacht te zijn gericht tegen de nieuwe omgevingsvergunning.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing