U bent hier: Home » FAQ » Kan een reguliere omgevingsvergunning voor sloopwerkzaamheden worden geweigerd als blijkt dat ook een Flora- en faunawetontheffing had moeten worden aangevraagd ?
banner-big-1.png

Kan een reguliere omgevingsvergunning voor sloopwerkzaamheden worden geweigerd als blijkt dat ook een Flora- en faunawetontheffing had moeten worden aangevraagd ?

Kan het gebeuren dat een reguliere omgevingsvergunning voor sloopwerkzaamheden moet worden geweigerd wanneer blijkt dat ook een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet had moeten worden aangevraagd?

Ja dat kan inderdaad het geval zijn.

In een aan ons voorgelegde casus was het volgende aan de hand. Een aanvrager wilt een bestaande dakkapel slopen en vergroten. Hij vraagt beide activiteiten aan in een omgevingsvergunning. Hoewel de gemeente aanvankelijk de aanvraag accepteert, blijkt dat vanwege de aanwezigheid van vleermuizen, ook een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet moet worden aangevraagd. Nu dat vooraf niet is gebeurd, moet de gemeente een aparte verklaring van geen bedenkingen aanvragen bij het Ministerie van EL&I. Omdat de aanvraag daarvoor geen gegevens bevat, moet de aanvraag inderdaad worden geweigerd.

Hierbij geldt wel dat de aanvrager de mogelijkheid moet krijgen om binnen een redelijke termijn zijn gegevens aan te vullen (op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht). Dat kan op twee manieren gebeuren.

(1) Of de aanvrager overlegt de resultaten van een veldinspectie waaruit blijkt of een ontheffing kan worden verkregen bij zijn huidige aanvraag voor slopen en bouwen. De gemeente kan dan deze gegevens gebruiken voor het verkrijgen van een vvgb bij het ministerie. Helaas wisselt de procedure in dat geval dan van de reguliere procedure (8 weken) naar de uitgebreide procedure van 6 maanden.

(2) Als alternatief kan de aanvrager proberen om een zelfstandige ontheffing te krijgen bij het ministerie. In dat laatste geval zal de gemeente meeĀ  moeten willen werken om de aanvrager voldoende tijd te bieden om een ontheffing te verkrijgen. Hier kan namelijk ook enige tijd mee gemoeid zijn.

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. De RBOI groep kan u helpen bij uw bouwproject door vooraf een inventarisatie te maken van de benodigde (deel)toestemmingen. Dat voorkomt onaangename verrassingen zoals deze !

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing