U bent hier: Home » FAQ » Kan een provinciebestuur bouwleges vorderen voor de omgevingsvergunningen die zij verlenen?
banner-big-1.png

Kan een provinciebestuur bouwleges vorderen voor de omgevingsvergunningen die zij verlenen?

Vraag: Kan een provinciebestuur bouwleges vorderen voor de omgevingsvergunningen die zij verlenen?

Antwoord: Ja dat kan. Met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het mogelijk dat niet het gemeentebestuur, maar het provinciebestuur een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen verleend. Als dat het geval is, biedt de Wabo in artikel 2.9 de bevoegdheid aan provincies om voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor bouwen leges te vorderen.

Het betalen van bouwleges aan een provincie komt voor in de gevallen waarin het provinciebestuur het bevoegd gezag is voor één of meer van de activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning wordt gevraagd. Het gaat om de volgende gevallen.
• Artikel 3.1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor): Wanneer sprake is van een project van provinciaal belang waarvoor de provinciale coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt gevolgd.
• Artikel 3.3 Bor: Wanneer sprake is van een activiteit bij grote industriële bedrijven (zogeheten IPPC-bedrijven) waarvoor de omgevingsvergunning voor milieu (milieuvergunning) nodig is, of waarop het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (BRZO) van toepassing is.
• Artikel 3.3a Bor: Wanneer sprake is van activiteiten bij bedrijven die bepaalde afvalstoffen verwerken.
• Artikel 3.4 Bor: Wanneer de aangevraagde activiteiten betrekking hebben op een gesloten (afvalstoffen)stortplaats.

Inmiddels hebben alle provincies, net als gemeenten, de hoogte van het bedrag voor het behandelen van een omgevingsvergunning voor bouwen opgenomen in hun legesverordening. Via deze link komt u op de website waar alle provinciale legesverordeningen zijn te vinden.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing