U bent hier: Home » FAQ » Kan een gemeente alsnog besluiten om een aavraag om omgevingsvergunning te weigeren nadat de beslistermijn van de reguliere procedure uit de Wet algemene bepalingen omgevinsgrecht (Wabo, oftewel 8 weken) is verstreken?
banner-big-1.png

Kan een gemeente alsnog besluiten om een aavraag om omgevingsvergunning te weigeren nadat de beslistermijn van de reguliere procedure uit de Wet algemene bepalingen omgevinsgrecht (Wabo, oftewel 8 weken) is verstreken?

Het antwoord op de vraag is nee, een gemeente mag niet meer terugkomen op een aanvraag om omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure uit de Wabo op van toepassing is. Dat volgt uit het systeem van de Wabo en dat heeft de hoogste bestuursrechter in (de Raad van State) recent ook bevestigd. In de casus die ten grondslag ligt aan de uitspraak met nummer nr. 201410248/1/A1 (te vinden op www.raadvanstate.nl) ging het om een weigering van het gemeentebestuur van Haaren. De weigering vond plaats na het verstrijken van de beslistermijn van art. 3.9 Wabo om een omgevingsvergunning te verlenen voor een activiteit die met een binnenplanse ontheffing kan worden vergund. De Afdeling leest in het samenstel van 4:20b Awb en het derde lid van art. 3.9 Wabo dat een activiteit, ook al is die strijdig met de ontheffingsvoorwaarden uit het onderliggende plan, hoe dan ook van rechtswege is vergund. Een latere e-mail waarin de aanvrager meldt dat de oorspronkelijke aanvraag om een fase 1 vergunning gezien moet worden, geldt daarbij niet als aanvulling op de aanvraag.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing