U bent hier: Home » FAQ » Kan een gefaseerde aanvraag in beide fasen dezelfde activiteit omvatten?
banner-big-1.png

Kan een gefaseerde aanvraag in beide fasen dezelfde activiteit omvatten?

Vraag: Kan een gefaseerde aanvraag in beide fasen dezelfde activiteit omvatten? Bijvoorbeeld een aanvraag eerste fase omgevingsvergunning waarin vergunning wordt gevraagd voor het afwijken van het bestemmingsplan voor in totaal 2 woningen en het bouwen van alleen de eerste woning. In de aanvraag om de tweede fase vergunning wordt dan het bouwen van de tweede woning gevraagd.

Antwoord: De hier geschetste fasering in deze omgevingsvergunning is niet mogelijk. Hoewel dit niet met zoveel woorden uit de wettekst van artikel 2.5 lid 1 Wabo blijkt, gaat het bij faseren van een aanvraag om het opdelen van de aanvraag in categorie├źn van activiteiten en niet om het opdelen van activiteiten sec.

Artikel 2.5 lid 1 Wabo geeft aan dat een aanvraag kan worden gefaseerd waarbij de eerste fase slechts betrekking heeft op de door de aanvrager aangegeven ‘activiteiten’. Artikel 1.1 lid 1 Wabo omschrijft een activiteit als ‘een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2 Wabo’. Het kan dus gaan om de activiteit ‘bouwen’ of de activiteit ‘afwijken van het bestemmingsplan’, maar niet om ‘bouwen van de eerste woning’ in fase 1 en ‘bouwen van de tweede woning’ in fase 2. Het gaat in beide gevallen immers om dezelfde activiteit, namelijk bouwen. Uit de Nota van Wijziging (Kamerstukken II 2006/07, 30 844, nr. 9, p. 14) blijkt, zij het niet erg duidelijk, dat de wetgever het zo bedoeld heeft.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing