U bent hier: Home » FAQ » Kan een aanvraag om omgevingsvergunning mondeling weer worden ingetrokken? Of moet dat schriftelijk gebeuren?
banner-big-1.png

Kan een aanvraag om omgevingsvergunning mondeling weer worden ingetrokken? Of moet dat schriftelijk gebeuren?

Vraag: Kan een aanvraag om omgevingsvergunning mondeling weer worden ingetrokken? Of moet dat schriftelijk gebeuren?

Antwoord: Het intrekken van een aanvraag om omgevingsvergunning moet naar onze mening schriftelijk gebeuren door de aanvrager. Hoewel hiervoor geen expliciete bepaling is terug te vinden in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) of de Algemene wet bestuursrecht (Awb), kan dat volgens ons worden afgeleid uit een analoge toepassing van artikel 4:1 Awb. Deze bepaling luit dat een aanvraag -in beginsel- schriftelijk geschiedt. Analoog kan worden beredeneerd dat het intrekken van de aanvraag om dezelfde reden ook schriftelijk moet plaatsvinden.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing