U bent hier: Home » FAQ » Is voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning toestemming van de eigenaar nodig?
banner-big-1.png

Is voor het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning toestemming van de eigenaar nodig?

Hoewel het geen wettelijk toetsingscriterium is voor een bouwaanvraag, speelt het grondeigendom waarop een bouwwerk gebouwd zal worden wel mee bij de vraag of een omgevingsvergunning voor bouwen verleend kan worden.

Het is namelijk vaste jurisprudentie van de hoogste bestuursrechter (de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, ABRvS) dat in het geval dat een aanvrager om omgevingsvergunning niet dezelfde persoon is, als de grondeigenaar en de aanvrager evenmin privaatrechtelijke toestemming heeft gekregen van de grondeigenaar, hij geen belanghebbende is bij zijn bouwaanvraag. Dit volgt uit artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) waarin is voorschreven dat alleen een belanghebbende een aanvraag om vergunning kan indienen. Op www.raadvanstate.nl kunt u dit terug vinden in deze uitspraak ABRvS 28 oktober 2009, no. 200900139/1/H1.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing