U bent hier: Home » FAQ » Is tijdelijk afwijken met een kruimelgeval mogelijk ?
banner-big-1.png

Is tijdelijk afwijken met een kruimelgeval mogelijk ?

Vraag

Is het mogelijk om tijdelijk van een bestemmingsplan af te wijken met een kruimelgeval van artikel 2.12 lid 1 sub 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)? Of moet altijd de procedure van de tijdelijke omgevingsvergunning voor planologisch afwijken worden gevolgd van artikel 2.12 lid 2 Wabo?

Antwoord

Het is inderdaad mogelijk om de procedure van de kruimelgevallen te doorlopen voor een tijdelijke omgevingsvergunning. Als voorwaarde geldt dat het moet gaan om tijdelijk gebruik of tijdelijke bouwwerken die passen binnen een van de categorie├źn uit artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Artikel 2.23 van de Wabo biedt de mogelijkheid om een omgevingsvergunning voor slechts een bepaalde termijn te verlenen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar type omgevingsvergunning. Zodoende kan ook een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub 2 Wabo wordt afgeweken van het bestemmingsplan (of een beheersverordening) een voorwaarde van tijdelijkheid worden verbonden. Het voordeel hiervan is dat -altijd- de reguliere procedure van toepassing is (artikel 3.7 e.v. Wabo). Voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor planologisch afwijken (artikel 2.12 lid 2 Wabo) moet namelijk de uitgebreide procedure worden gevolgd.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing