U bent hier: Home » FAQ » Is de recent aangepaste regeling van artikel 6.2c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning voor bouwen op grond die nog gesaneerd moet worden, ook van toepassing op een sanering die plaatsvindt binnen de regeling van het BUS (Besluit uniforme saneringen)?
banner-big-1.png

Is de recent aangepaste regeling van artikel 6.2c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning voor bouwen op grond die nog gesaneerd moet worden, ook van toepassing op een sanering die plaatsvindt binnen de regeling van het BUS (Besluit uniforme saneringen)?

Vraag: Is de recent aangepaste regeling van artikel 6.2c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning voor bouwen op grond die nog gesaneerd moet worden, ook van toepassing op een sanering die plaatsvindt binnen de regeling van het BUS (Besluit uniforme saneringen)?

Antwoord:Dat kan inderdaad het geval zijn. De inwerkingtreding van een omgevingsvergunning voor bouwen op grond die nog gesaneerd moet worden, is in artikel 6.2c Wabo geregeld. Dit artikel verwijst in lid 1 onder c naar saneringsgevallen die met een BUS-melding worden gedaan op grond van artikel 39b van de Wet bodembescherming (Wbb).

Lid 4 van artikel 39b Wbb bepaalt dat met de sanering mag worden begonnen indien vijf weken na het doen van de BUS-melding zijn verstreken. De aangepaste inwerkingtreding van de omgevingsvergunning voor bouwen op grond van artikel 6.2c Wabo, is bij een BUS-sanering dus alleen aan de orde indien de termijn van 5 weken na de BUS-melding nog niet is verstreken.

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing