U bent hier: Home » FAQ » Hoe moet worden omgegaan met een negatief advies van een bestuursorgaan op een omgevingsvergunning?
banner-big-1.png

Hoe moet worden omgegaan met een negatief advies van een bestuursorgaan op een omgevingsvergunning?

Hoe moet worden omgegaan met een negatief advies van een bestuursorgaan op een omgevingsvergunning?

Wanneer een betrokken bestuursorgaan negatief adviseert over een aanvraag om omgevingsvergunning dan staat dat de vergunningverlening desondanks niet in de weg. Wordt besloten om het negatieve advies niet op te volgen (en de gevraagde omgevingsvergunning dus toch te verlenen) dan moet dat natuurlijk wel worden onderbouwd. Artikel 3:50 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) verplicht daar zelfs toe.

Een negatief advies verschilt van het geval wanneer een ander bestuursorgaan weigert een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. In dat laatste geval kan de vergunning voor de gevraagde activiteit namelijk niet worden verleend (artikel 2.20a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Bent u op zoek naar een antwoord op uw specifieke vraag? Mail dan uw vraag naar info@wabobank.nl of bel direct 058 256 40 63
© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing