U bent hier: Home » Nieuws » Herziening Omgevingsrecht: wat komt er in de nieuwe wet?
banner-big-1.png

Herziening Omgevingsrecht: wat komt er in de nieuwe wet?

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt aan een herziening van het Omgevingsrecht. Deze herziening heeft grote gevolgen voor gemeenten. Momenteel schrijft het ministerie aan de wetstekst. Maar wat komt er zoal in de nieuwe Omgevingswet te staan?

Wat er allemaal in de Omgevingswet komt te staan, weten we nog niet precies. Het ministerie van I&M werkt aan een inhoudsopgave, maar deze is nog niet openbaar. Ook hebben we nog geen overzicht van alle wetten die in de Omgevingswet een plaats gaan krijgen.

Inhoud
Wat in de Wet komt te staan is waarschijnlijk:
•andere wijze van besluitvorming via de Elverding-aanpak
•(milieu)normen en zorgplicht
•onderzoeken en procedures
•integratie van verschillende planvormen, zoals bestemmingsplan, milieuplan en natuurbeleidsplan
•wat er in de Provinciale Milieuverordening en de APV nog geregeld mag worden
•integraal vergunningenkader, zoals de Wabo
•algemene regels, onder andere Activiteitenbesluit
•financiële bepalingen (bijv. Grexwet)
•vergunningverlening en handhaving
•internationale aspecten

Natuurwetgeving
Er worden momenteel drie wetten (Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet) geïntegreerd in een nieuwe Wet Natuur. Er is een relatie tussen de nieuwe Wet Natuur en de nieuwe Omgevingswet.

Monumenten en archeologie
Ook de Momo (Modernisering Monumentenzorg) gaat snel deels onder de Omgevingswet vallen, evenals archeologie.

Bouwbesluit
Het Bouwbesluit wordt ingrijpend gewijzigd en gaat – in delen of geheel – op in de nieuwe Omgevingswet.

Bron: VNG

© 2011 Wabobank | Sitemap
Ontwikkeld door Friks Web & Marketing